Rozpad ładu

Firmy państwowe od dawna były używane do politycznych celów, jednocześnie tracąc na wartości. Wykupywanie firm słabszych przez silniejsze to najbardziej widoczny tego przejaw. Za pieniądze firmy radzącej sobie utrzymywane są nieopłacalne miejsca pracy. Problem w tym, że obniża to możliwości firmy silnej by dalej się rozwijać – brakuje środków na inwestycje, a do tego dochodzą […]