OFE a 500+

Likwidacja KRUS to nie jest wielkie wydarzenie (nie licząc napadów lęku u zatrudnionych tam), ale OFE to nie tylko organizacje – to także realne aktywa – ostatnie zaskórniaki systemu emerytalnego. W OFE mamy teraz papiery wartościowe warte 144 miliardy – oczywiście gdyby to wszystko chcieć sprzedać to ich wartość drastycznie by spadła – ale i […]

Rozpad ładu

Firmy państwowe od dawna były używane do politycznych celów, jednocześnie tracąc na wartości. Wykupywanie firm słabszych przez silniejsze to najbardziej widoczny tego przejaw. Za pieniądze firmy radzącej sobie utrzymywane są nieopłacalne miejsca pracy. Problem w tym, że obniża to możliwości firmy silnej by dalej się rozwijać – brakuje środków na inwestycje, a do tego dochodzą […]